Transport- & Maskintjänster

VTG kan till dig som privatkund erbjuda flertalet transport och maskintjänster. 
Oavsett om du ska dränera husgrunden, anlägga uppfart (med sten, grus eller asfalt), behöver hjälp med snöröjning eller annat anläggningsuppdrag, är VTG partnern för just ditt projekt.

VTG:s geografiska tillgång till bergskrossmaterial, maskiner och fordon gör att vi kan erbjuda hela vår tjänste- och produktportfölj i hela Västernorrlands län.
Vi utför allt från snöröjning och halkbekämpning till entreprenader efter kundens önskemål.

Vår tjänstemannakår, i kombination med våra duktiga entreprenörer, erbjuder de mest kostnadseffektiva, kvalitetssäkrade och effektiva produkter och tjänster för att täcka upp kundens behov.

Kontakta något av våra kontor för mer information av vad vi kan erbjuda just dig.

 

I de maskintjänster som VTG erbjuder används till exempel

 • Hjullastare
 • Grävmaskiner - både band och hjulburna
 • Grävlastare
 • Schaktmaskiner
 • Dumprar
 • Väghyvlar
 • Mobilkranar

Med exempelvis följande tillhörande tjänster

 • Schaktning och markplanering
 • Kabelförläggning - både grävning och plöjning av olika kablar och slangar
 • Gräs- och buskröjning - vid vägkanter, diken och slänter
 • Markförstärkning och pålning av kajer och bryggor
 • Dräneringar
 • Infiltrationer (Samarbete med bla. Carex Of Sweden för alternativa infiltrationer, läs mer på www.carexofsweden.com)
 • Rivning av hus, broar mm