Material

Som privatperson erbjuder VTG en hel del olika material för ditt projekt.

Anlägga infart

Lägga plattor

Bygga stödmur

 

Materialsorter

 

 

Stenmjöl

Är den finaste fraktionen som bildas vid tillverkning av bärlager och makadam.
Stenmjöl används framför allt till plattsättning, rörgravar, hästanläggningar, fotbollsplaner och vid tillverkning av asfalt.

Bergkrossprodukter

Finns i en mängd olika storlekar. Bergkrossprodukter används som förstärkningslager, bärlager och slitlager på grusvägar samt som avjämningsmaterial före asfaltering med mera.

Makadam

Är ett stenmaterial som även det finns i en mängd olika storlekar. Typiskt användningsområde för makadam är vid betong- och asfalttillverkning, ytlager till gårdsplaner samt som dräneringsmaterial.​

Grus

Grusprodukterna används bland annat till betongtillverkning, grusgångar, som fyllnads- och förstärkningsmaterial med mera.

Singel

Natursingel eller gårdssingel som det också kallas är ett naturmaterial som finns i olika storlekar och används till exempel till trädgårdsgångar, gårdsplaner, som dränering runt husgrunder och till betongtillverkning. Singel används även som dekoration och täckning av olika ytor.

Sand

Tillhör också kategorin natursand men är en finare sort . Denna används till exempel för dressning/sprida över fairway, greener samt att fylla bunkrar.  På lekplatser i sandlådor samt som skyddsfyllning runt klätterställningar med mera.​

Matjord

Matjord eller anläggningsjord används till markfyllnad och som utfyllnad och anläggning av tomtmark. 

Dressjord

Är en gödslad jord som framför allt används till att toppdressing av gräsmatta. Den är också speciellt lämpad för fotbollsplaner.