Privatkunder

Bygga stödmur? Lägga plattor? Anlägga infart eller grusgång?
För VTG är ingen kund för stor eller för liten. För dig som är privatperson har VTG ett stort utbud av tjänster och produkter.
VTG tillhandahåller ett brett utbud av produkter och tjänster till dig som privatperson. Skall du bygga stödmur eller lägga plattor, plantera om dina rabatter, bygga hus och gjuta grund eller dränera så har vi möjlighet att hjälpa till. Oavsett om det handlar om att du behöver hjälp med ett enstaka gruslass till din infart eller om du bygger en infiltration eller att hela tomten skall planeras och byggas om.

Är din fastighet en del av en samfällighet/vägförening så utför vi även åtgärder på enskilda vägar som t ex hyvling, grusning, dikning eller sly- och gräsklippning av diken och vägkanter.

Erbjudande för vägföreningar