Vision & Affärsidé

Vision

Att uppfattas som det självklara valet på marknaden vid köp av material-, transport- och maskintjänster genom hög kapacitet, kommunikation, kunskap och kvalitet.

 

Affärsidé

Att genom sund marknadsföring och effektiv verksamhet tillfredställa kundens behov av enkla och sammansatt tjänster inom transport- och maskintjänster samt grus- och krossmaterial.

Företaget skall genom sitt engagemang skapa långsiktiga affärsrelationer och därigenom verka för positiv utveckling för såväl kunder och delägare samt anställda.

 

Hålla kvalitet i verksamheten

Kvalitet för VTG innebär mer än att vara duktig på att spaka en maskin. Vi efterstävar helheten i leveransen i hur vi uttrycker oss, hur vi bemöter kunder, hur vi genomför, stöttar och följer upp leveransen.