Sponsring

VTG:s verksamhet skapar arbetstillfällen och positiva ekonomiska effekter i samhället. Utöver detta kan vi samverka med andra aktörer i syfte att främja en positiv samhällsutveckling i en vidare bemärkelse.

VTG:s bedömning av stöd vid sponsringsförfrågan och/eller annonsering utgår vi från följande riktlinjer:

 • Sponsring kan avse olika typer av affärsöverenskommelser genom vilka VTG, till ömsesidig nytta för företaget och den sponsrade parten, bidrar med stöd
 • VTG deltar endast i marknadsföring- och sponsringssamarbeten som vi bedömer ligger i linje med företagets varumärke och profil
 • Vi stödjer inte privatpersoner
 • När VTG stödjer välgörande verksamhet sker det utan krav på särskild kompensation eller motprestation från mottaganden.

Prioriterade områden

Vi prioriterar och stödjer aktiviteter som stimulerar ett positivt samhällsklimat och en i övrig gynnsam utveckling på de orter där VTG bedriver betydande verksamhet. Vi gör målmedvetna satsningar på aktiviteter som främjar ungdomars positiva utvecklingsmöjligheter eller entreprenörskap. Där VTG väljer att engagera sig skall i första hand vara på orter där vi verkar och främst mot lokala organisation med ungdomen i fokus. VTG kan även tänka sig att medverka vid engagemang om syftet är det rätta och överensstämmande med VTG:s värderingar och riktlinjer.
De sponsringsaktiviteter och/eller marknadsföring som VTG engagerar sig i ska vara till nytta för vårt varumärke, våra kunder, våra delägare samt våra medarbetare.

Sponsringsansökan

Skicka ett mail till: sponsring@vtg.se

Ange följande uppgifter

 • Förening/Organisation
 • Organisationsnummer
 • Adress
 • Kontaktperson
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Verksamhet
  Ange kategori, ålder och kön som verksamheten riktar sig till. 
  Ange även område t.ex. Örnsköldsvik, Västernorrland, Nationellt.