Historik

VTG har sina rötter tillbaka till 1936. Namnet VTG kom till 1955 och har under åren haft olika innebörd. Läs mer om händelser under olika årtal nedan.

Idag är VTG Entreprenad ett aktiebolag med fokus framförallt på att erbjuda maskiner och tjänster inom anläggnings-, mark- och transportområdet.

1936

Bildades Ådalens Bilfrakt i Nyland

1942

Den 23 april bildades Ullångers Lastbilscentral

1945

Under kriget bildade man lastbilscentraler på initiativ från regeringen då de var ransonering på däck och bensin. Lastbilscentraler bildades då var fjärde mil och Ådalens lastbilscentral var alltså en av dem. Två andra var Sollefteåortens lastbilscentral och Nordingrå lastbilscentral

1955

Den 29 mars då 16 maskinägare höll ett möte i Sollefteå kom man överens om att bilda en ekonomisk förening. VTG, Västernorrlands Traktor och Gräv bildades. Företaget som hade sitt kontor i Härnösand upplevde kärva tider under senare delar av 1960-talet och man bestämde sig för att göra VTG länstäckande och startade upp kontor i Sollefteå, Örnsköldsvik, Härnösand och Sundsvall, vilket resulterade i ett mycket gott resultat

1957

Sollefteå lastbilscentral byter namn till Nipfrakt

1976

Lastbilscentralerna i Ullånger och Nordingrå går samman och byter namn till Kustfrakt

1977

Ådalens lastbilscentral slogs ihop med Ådalens Bilfrakt i Nyland och Ådalsfrakt bildades med ett 30-tal medlemmar

1996

Ådalsfrakt och Kustfrakt slogs ihop 1996 och bildade Kustfraktarna. Man hade ett 50-tal medlemmar och hade kontor både i Kramfors och Ullånger

1996 läggs även Nipfrakt ner och medlemmarna övergår till VTG och Ådalsfrakt

1996

Ådalsfrakt och Kustfrakt slogs ihop 1996 och bildade Kustfraktarna. Man hade ett 50-tal medlemmar och hade kontor både i Kramfors och Ullånger. 1996 läggs även Nipfrakt ner och medlemmarna övergår till VTG och Ådalsfrakt

2001

Åren gick och 2001 bestämde sig VTG, Västernorrlands Traktor och Gräv att göra en fusion med Kustfraktarna, och då Kustfraktarna som de övertagande företaget. VTG hade då ca 160 medlemmar och i och med hopslagningen blev man totalt 210 medlemmar och hade ca 450 fordon och maskiner i föreningen. Man kom överens om att de nya företaget skulle heta VTG, Västernorrlands Transport och Gräv Ekonomisk förening

2010

Liafrakt blir dotterbolag till VTG

2012

Västernorrlands Transport och Gräv Ekonomisk Förening köpte upp Bio Logistik i Sverige AB (”BLAB”) som blir dotterbolag

2013

Liafrakt säljs och verksamheten börjar nu drivas i VTG Entreprenad AB

2014

Västernorrlands Transport och Gräv Ekonomisk förening övergick till aktiebolag 1 juli 2014. Med kontor i Sollefteå, Kramfors (Huvudkontor), Örnsköldsvik, Härnösand samt Sundsvall. VTG Entreprenad AB hade 2014 ca 120 delägare. 2014 Startades även VTG Sverige AB upp. VTG Sverige är holdingbolag till VTG Entreprenad AB, Kustfrakt i Norrland AB samt Bio Logistik i Sverige AB

2015

Fokus på vidareutveckling av företaget mot att bli mer kundfokuserat där bl.a. tre affärsområden bildas i Anläggning, Täkt samt Industri

Beslutades de att bryta ut fjärrdelen från VTG Entreprenad AB och Kustfrakt i Norrland AB startades i gång.

2016

Kustfrakt blir ett varumärke i VTG, med fokus på Logistiklösningar, Specialtransporter samt Industrilösningar.