VTGs Logotyp
Search
Close this search box.
/
Om företaget

Om VTG

Vår unika styrka är att vi är lokaliserade med enheter i hela Västernorrland, från Sundsvall i söder till Örnsköldsvik i norr. Vilket ger en omfattande leveranskapacitet via våra kontrakterade leverantörer. Genom våra medarbetares kompetens erbjuder vi kunder och samarbetspartners ett mervärde och kan leverera enkla och sammansatta tjänster med efterfrågad kvalité.

Vår vision och affärsidé

VTG.s vision är att uppfattas som det självklara valet på marknaden vid köp av material-, transport- och maskintjänster genom hög kapacitet, kommunikation, kunskap och kvalitet.

Vi skapar det genom kommunikation och kunskap, hög kapacitet och kvalité med våra tjänster.

Vår affärsidé är att genom sund marknadsföring och effektiv verksamhet tillfredsställa kundens behov av enkla och sammansatt tjänster inom transport- och maskintjänster samt grus- och krossmaterial.

Företaget skall genom sitt engagemang skapa långsiktiga affärsrelationer och därigenom verka för positiv utveckling för såväl kunder och delägare samt anställda.

Det här är vår historia

VTG har sina rötter tillbaka till efterkrigstidens lastbilcentraler. Namnet VTG kom till 1955 och har under åren haft olika innebörd. Sedan 1960 talet har VTG varit länstäckande med kontor på olika orter, idag finns vi representerade med kontor i Kramfors (huvudkontor), Örnsköldsvik, Sollefteå och Sundsvall.

Den egna täktverksamheten har funnit inom VTG sedan Ådalsfrakts tid, dvs sedan 80 och början av 90 talet. 2023 beslutades det inom VTG att flytta täktverksamheten till ett eget bolag. Y-kross AB startades upp och blir ett varumärke inom VTG med fokus på krossning och berg- och grusmaterial.

Kustfrakt som idag är en del av VTG bildades genom en sammanslagning av Ullånger och Nordingrå lastbilscentral under 1977. Företagsnamnet Kustfrakt försvann 1996 men kommer åter 2015 då VTG beslutade att bryta ut fjärrdelen. 2016 blir Kustfrakt ett varumärke i VTG, med fokus på logistiklösningar, specialtransporter samt industrilösningar.

Idag är VTG Entreprenad ett aktiebolag med fokus framför allt på att erbjuda maskiner och tjänster inom anläggnings-, mark- och transportområdet.

VTG Sverige är holdingbolag till VTG Entreprenad AB, Kustfrakt i Norrland AB samt Y-kross AB.

Vill du bli delägare?

Helena Nyberg

Administratör

Kramfors