Kvalitet & Hållbarhet

Kvalitet och Hållbarhet är två fokusområden inom VTG i det kontinuerliga arbetet med att utveckla verksamheten.

 

 

VTG ska verka föredömligt och vara en ledande företrädare inom de branscher vi verkar. Vi ska skapa mervärden för kunder, delägare och medarbetare samt verka för en hållbar utveckling.

VTG har hög prioritet på områdena kvalitet, miljö, arbetsmiljö och trafiksäkerhet. Vi arbetar med ständiga förbättringar av våra produkter och tjänster för att VTG skall vara det självklara valet på marknaden.

VTG stödjer Fair transport vilket innebär att vi arbetar för en säkrare trafik, klimatsmarta transporter samt konkurrens på sunda villkor. Fair transport

VTG arbetar proaktivt med att förebygga och minska risker i arbetet. Riskanalyser utförs för verksamhetens alla delar och innan projekt och uppdrag påbörjas.

En stor del av vår verksamhet utförs på eller invid vägar varpå vårt arbete med trafiksäkerhet är högt prioriterat.

VTG köper förnybar el till våra fastigheter. Alla förare går löpande utbildningar i att köra sparsamt och klimatsmart. Vår fordons- och maskinflotta uppdateras löpande mot mer klimatsmarta maskiner och fordon.

Miljö- och kvalitetsarbete SLU Lövsta lantbruksforskning | Externwebben

Kontakt

Maria Amcoff - Maria Amcoff

Maria Amcoff

Kvalitet- och hållbarhetschef

maria.amcoff@vtg.se

Direkt: 0612-71 60 86
Mobil: 070-550 09 75