Sök
Stäng denna sökruta.

Stenmjöl

Stenmjöl är den finaste fraktionen och finns i tex 0/2, 0/4 eller 0/8 . Stenmjöl används bl.a. till plattsättning, justering, rörgravar, fotbollsplaner och som topplager på ex. garageuppfarten, grusgångar och gång och cykelbanor.

Uträkning material

Starta mängberäkning genom att klicka och välj material i steg 1. Fyll i mått i centimeter i steg 2. Välj i steg 3 hur resultatet ska beräknas i kg eller ton. Därefter beräknas önskad mängd.

Steg 1: Välj material

0-2

0-2 mm används ofta som underlag för- eller fogning mellan plattor och kullersten, men kan även användas till kringfyllnad runt rör och ledningar.

0-4

0-4 mm används vanligt som sättsand vid plattläggning, eller som ytlager på t.ex. ridbanor och fotbollsplaner.

0-8

Vanliga användningsområden för 0-8 mm är som fyllning runt rör och ledningar, eller som topplager på t.ex. gårdsplan eller uppfart. Det ger en bra kombination mellan att vara kompakt och ha struktur.

Steg 2: Fyll i måttSteg 3: Resultat


Beräkna resultat i:

kg
ton
Material Densitet m3/t Densitet ton/m3
Stenmjöl 0,6 1,6