Sök
Stäng denna sökruta.

Makadam

Makadam är ett stenmaterial där de finaste materialet frånskilts och finns i en mängd olika storlekar. Typiskt användningsområde för makadam är vid betong- och asfalttillverkning, ytlager till gårdsplaner samt som dräneringsmaterial.​

Uträkning material

Starta mängberäkning genom att klicka och välj material i steg 1. Fyll i mått i centimeter i steg 2. Välj i steg 3 hur resultatet ska beräknas i kg eller ton. Därefter beräknas önskad mängd.

Steg 1: Välj material

4-8

4-8 kallas även gårdsgrus, är dränerande och används bl.a. till halkbekämpning, till uteplatsen och trädgårdsgången.

8-16

8-16 kallas även gårdsgrus, är dränerande och används bl.a. till husgrunder, dränering och garageinfarter.

16-32

16-32 är dränerande och används bl.a. till dränering för trekammarbrunn, platta på mark och till täckdikning.

32-64

32-64 även kallad järnvägsmakadam, används till bl.a. järnvägar, erosionsskydd vid ex. brunnar för vattenrinning och dränering.

Steg 2: Fyll i måttSteg 3: Resultat


Beräkna resultat i:

kg
ton
Material Densitet m3/t Densitet ton/m3
Makadam 0,7 1,4