Sök
Stäng denna sökruta.

CE-material

Ballast (sand, grus, morän och krossat berg som används i bygg- och anläggningsverksamhet) omfattas av Byggproduktdirektivet. Det innebär att CE-märkning är ett krav för att ballasten ska få säljas på den europeiska marknaden. För att kunna CE-märka ballast måste tillverkaren bygga upp ett system för tillverkningskontroll, enligt gemensamma standarder inom EU. Systemet ska säkra att rätt produkt sätts på marknaden och det omfattar allt från utbildning av berörd personal till slutkontroll och fakturering av produkten.

Uträkning material

Steg 1: Välj material

Steg 2: Fyll i måttSteg 3: Resultat


Beräkna resultat i:

kg
ton