Sök
Stäng denna sökruta.
/
Krossprodukter

Grus-, Berg- och Krossmaterial

Stenmjöl

Stenmjöl är den finaste fraktionen och finns i tex 0/2, 0/4 eller 0/8 . Stenmjöl används bl.a. till plattsättning, justering, rörgravar, fotbollsplaner och som topplager på ex. garageuppfarten, grusgångar och gång och cykelbanor.

Makadam

Makadam är ett stenmaterial där de finaste materialet frånskilts och finns i en mängd olika storlekar. Typiskt användningsområde för makadam är vid betong- och asfalttillverkning, ytlager till gårdsplaner samt som dräneringsmaterial.​

Bergkross

Bergkross är en typ av material som består av krossade berg- eller stenpartiklar. Finns ofta i 0/16, 0/32 och 0/90 . Det används ofta inom byggindustrin för att skapa olika typer av bärlager, fyllnadsmaterial eller som en del av betongblandningar för att ge struktur och hållbarhet. Bergkross kan variera i storlek beroende på användningsområdet.

CE-material

Ballast (sand, grus, morän och krossat berg som används i bygg- och anläggningsverksamhet) omfattas av Byggproduktdirektivet. Det innebär att CE-märkning är ett krav för att ballasten ska få säljas på den europeiska marknaden. För att kunna CE-märka ballast måste tillverkaren bygga upp ett system för tillverkningskontroll, enligt gemensamma standarder inom EU. Systemet ska säkra att rätt produkt sätts på marknaden och det omfattar allt från utbildning av berörd personal till slutkontroll och fakturering av produkten.

Jord

Matjord eller anläggningsjord används till markfyllnad och som utfyllnad och anläggning av tomtmark.