Projektering/Beredning

VTG:s team kan tillhandahålla flertalet tjänster kring el- och fibernät

Projektering

Beredning

Projekt- och arbetsledning

Utredningar

Dokumentation

Inmätning

Mark- & Tillståndsfrågehantering

Fiberinstallationer och fiberblåsning